Jiangsu Daokang Generator Sets Co.,Ltd

Add£º1#, Jiulong Industry Park, Taizhou ,Jiangsu Province

Tel£º+86 523 82093966

Fax: +86 523 82093976

Mob: +86 18606118800

225300,P.R.China

website£º www.dkfdj.com

E-mail £º 18606118800@163.com

 
     
 
 
Copyright 2008-2009¡¡Jiangsu Daokang Generator Sets Co.,Ltd¡¡Tel: +86-523-82093966¡¡Contact person: Jiaping Song¡¡Mob:18606118800
¡¡Fax:+86-523-82093976¡¡Business Email£º 18606118800@163.com¡¡
Add: 1#, Jiulong Industry Park, Taizhou ,Jiangsu Province,225300,P.R.China